Cách chơi Xổ số Súc sắc tại nhà cái 12bet

Xổ số Súc sắc tại nhà cái 12bet

Xổ số Súc sắc là 1 trong 3 loại hình Xổ số tại nhà cái 12BET, được chơi theo kết quả rút ra được từ 3 súc sắc.

Các loại cược dành cho Xổ số Súc sắc là:

  1. Tổng Lớn/Nhỏ;
  2. Tổng Lẻ/Chẵn;
  3. Bộ ba bất kỳ;
  4. Cược số;
  5. Tổng cụ thể

Sau một thời gian kéo dài, nếu không có kết quả chính thức, công ty có quyền hủy hoặc vô hiệu hoá các lượt rút đó.

Công ty có quyền hủy và tuyên bố hủy hiệu lực đối với cả ván chơi hoặc lượt rút cụ thể nếu kết quả được công bố trước khi hệ thống đóng lại

1. Tổng Lớn / Nhỏ

Tổng Lớn / Nhỏ là cược vào tổng của 3 súc sắc. Tổng sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 18. Nếu cả 3 súc sắc đều ra cùng một số (Bộ ba), cược “Bộ ba bất kỳ” sẽ chiến thắng và các cược “Lớn” và “Nhỏ” sẽ thua.

“Lớn” là cược chiến thắng nếu tổng của 3 súc sắc nằm trong khoảng từ 11 đến 17, ngoại trừ trường hợp Bộ ba.

“Nhỏ” là cược chiến thắng nếu tổng của 3 súc sắc nằm trong khoảng từ 4 đến 10, ngoại trừ trường hợp Bộ ba.

“Bộ ba bất kỳ” là cược chiến thắng nếu cả 3 súc sắc đều ra cùng một số (Bộ ba).

Ví dụ:
Ví dụ 1: Kết quả xổ số súc sắc: 1, 3 và 6.
Tổng của 3 số là 10. Do đó, cược “Nhỏ” chiến thắng.
Ví dụ 2: Kết quả xổ số súc sắc: 1, 1 và 1.
Cược “Bộ ba bất kỳ” chiến thắng bất kể tổng của 3 số. Các cược “Lớn” và “Nhỏ” thua.

2. Tổng Lẻ / Chẵn

Tổng Lẻ / Chẵn là dự đoán tổng của các số xuất hiện trên 3 súc sắc là “Lẻ” hay “Chẵn”

Ví dụ:
Kết quả Xổ số súc sắc: 1, 3 và 6.
Tổng của các số này là 10, đây là một số chẵn. Do đó, cược “Chẵn” chiến thắng.

3. Bộ ba bất kỳ

Bộ ba bất kỳ là dự đoán số cụ thể hoặc chính xác sẽ xuất hiện ở cả 3 súc sắc (Bộ ba).

Ví dụ:
Kết quả đươc rút ra là 1 trong các bộ số sau “1, 1, 1”, “2, 2, 2”, “3, 3, 3”, “4, 4, 4”, “5, 5, 5” hoặc “6, 6, 6”.

4. Cược số

Cược số là dự đoán số cụ thể sẽ xuất hiện trên 3 súc sắc.

Ví dụ:
Kết quả Xổ số súc sắc: 1, 1, 3.
Do đó, các cược vào “1” và “3” chiến thắng. Cược vào “1” sẽ thắng nhân đôi do xuất hiện hai lần.

5. Tổng cụ thể

Tổng cụ thể là dự đoán tổng các số xuất hiện ở 3 súc sắc nằm trong khoảng từ 4 đến 17

Ví dụ:
Kết quả Xổ số súc sắc: 1, 3, 6.
Tổng của các số này là 10. Do đó, cược “10” chiến thắng.

Rate this post