Tìm hiểu Luật chơi Xổ số 3D / 5D tại Xổ số 12BET

Xổ số 3D / 5D tại nhà cái 12BET

Xổ số 3D / 5D được chơi theo kết quả xổ số được rút ra từ 3 số (3D) hoặc 5 số (5D) trong 10 số (0-9). Tất cả kết quả được tạo bởi Hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG)

Các loại cược dành cho Xổ số 3D / 5D tại nhà cái 12BET là:

  1. Tổng Lớn / Nhỏ;
  2. Tổng Lẻ / Chẵn;
  3. Dải Màu;
  4. Chữ số Lớn / Nhỏ, và Chữ số Lẻ / Chẵn

Kết quả Xổ số 3D và 5D được tính từ phải (chữ số đầu tiên) sang trái (chữ số cuối cùng).

Ví dụ:
Kết quả 3D: 8, 1 và 1
1 – chữ số đầu tiên
1 – chữ số thứ hai
8 – chữ số thứ ba

Kết quả 5D: 9, 6, 4, 5 và 8
8 – chữ số đầu tiên
5 – chữ số thứ hai
4 – chữ số thứ ba
6 – chữ số thứ tư
9 – chữ số thứ năm

Sau một thời gian kéo dài, nếu không có kết quả chính thức, công ty có quyền hủy hoặc vô hiệu hoá các lượt rút đó.

Công ty có quyền hủy và tuyên bố hủy hiệu lực đối với cả ván chơi hoặc lượt rút cụ thể nếu kết quả được công bố trước khi hệ thống đóng lại. Link 12bet nhanh nhất

Luật chơi Xổ số 3D / 5D tại 12BET Xổ số

1. Tổng Lớn / Nhỏ

Tổng Lớn / Nhỏ nghĩa là cược trên tổng của 3 số trong Xổ số 3D và 5D.

“Lớn” là cược chiến thắng nếu tổng của 3 số lớn hơn hoặc bằng 14.

“Nhỏ” là cược chiến thắng nếu tổng của 3 số nhỏ hơn hoặc bằng 13.

Trong 3D, các kết quả được xác định bằng cách cộng 3 số được rút trong một ván chơi

Trong 5D, các kết quả được xác định bằng cách cộng 3 số theo cách sau:

1. Ba Số Đầu: tổng của các số thứ 5, thứ 4 và thứ 3;

2. Ba Số Giữa: tổng của các số thứ 4, thứ 3 và thứ 2;

3. Ba Số Cuối: tổng của các số thứ 3, thứ 2 và thứ 1.

Ví dụ:
Kết quả 3D: 8, 1 và 1
Tổng của 8, 1 và 1 là 10. Do 10 nhỏ hơn 14 nên cược “Nhỏ” chiến thắng.
Kết quả 5D: 9, 6, 4, 5 và 8

Ba Số Đầu: Tổng của 9, 6 và 4 là 19 lớn hơn 13. Cược “Lớn” chiến thắng.
Ba Số Giữa: Tổng của 6, 4 và 5 là 15 lớn hơn 13. Cược “Lớn” chiến thắng.
Ba Số Cuối: Tổng của 4, 5 và 8 là 17 lớn hơn 13. Cược “Lớn” chiến thắng.

2. Tổng Lẻ / Chẵn

Tổng Lẻ / Chẵn là dự đoán tổng của 3 số là “Lẻ” hay “Chẵn”

Ví dụ:
Kết quả 3D: 8, 1 và 1
Tổng của 8, 1 và 1 là 10. Do 10 là số chẵn nên cược “Chẵn” chiến thắng.
Kết quả 5D: 9, 6, 4, 5 và 8

Ba Số Đầu: Tổng của 9, 6 và 4 là 19. Do 19 là số lẻ nên cược “Lẻ” chiến thắng.
Ba Số Giữa: Tổng của 6, 4 và 5 là 15. Do 15 là số lẻ nên cược “Lẻ” chiến thắng.
Ba Số Cuối: Tổng của 4, 5 và 8 là 17. Do 17 là số lẻ nên cược “Lẻ” chiến thắng.

3. Dải Màu

Dải Màu là dự đoán tổng của 3 số tương ứng với màu “Đỏ”, “Cam”, “Vàng”, ”Xanh Aqua”, ”Xanh lá cây”, ”Xanh dương” và “Tím”.

Dải chiến thắng cho mỗi màu là:
Đỏ – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 0 đến 3;
Cam – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 4 đến 7;
Vàng – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 8 đến 11;
Xanh Aqua – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 12 đến 15;
Xanh lá cây – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 16 đến 19;
Xanh dương – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 20 đến 23;
Tím – tổng của ba số nằm trong khoảng từ 24 đến 27.

Ví dụ:
Kết quả 3D: 8, 1 và 1
Tổng của 8, 1 và 1 là 10. Cược “Vàng” chiến thắng.
Kết quả 5D: 9, 6, 4, 5 và 8

Ba Số Đầu: Tổng của 9, 6 và 4 là 19. Cược “Xanh lá cây” chiến thắng.
Ba Số Giữa: Tổng của 6, 4 và 5 là 15. Cược “Xanh Aqua” chiến thắng.
Ba Số Cuối: Tổng của 4, 5 và 8 là 17. Cược “Xanh lá cây” chiến thắng.

4. Chữ số Lớn / Nhỏ, Chữ số Lẻ / Chẵn

Chữ số Lớn / Nhỏ, Chữ số Lẻ / Chẵn là dự đoán một số cụ thể sẽ là “Lớn”, “Nhỏ”, “Lẻ” hay “Chẵn”.

Cược chiến thắng được xác định như sau:
Lớn – Kết quả của một số cụ thể lớn hơn hoặc bằng 5 trong khoảng từ 0 đến 9;
Nhỏ – Kết quả của một số cụ thể nhỏ hơn hoặc bằng 4 trong khoảng từ 0 đến 9;
Lẻ – Kết quả của một số cụ thể là 1, 3, 5, 7, 9;
Chẵn – Kết quả của một số cụ thể là 0, 2, 4, 6, 8.

Ví dụ:
Kết quả 3D: 8, 1 và 1
Chữ số được chọn là chữ số thứ 2, kết quả là 1. Do đó, cược “Nhỏ”/“Lẻ” chiến thắng.
Kết quả 5D: 9, 6, 4, 5 và 8. Chữ số được chọn là chữ số thứ 5, kết quả là 9.
Do đó, cược “Lớn”/“Lẻ” chiến thắng.

Rate this post